MegaPlus- Hệ thống phân phối Quạt cắt gió chiều cao lắp đặt 3,5m